Vedlejší stavba administrativní budovy

AKTUÁLNÍ STAV

Stejně jako administrativní budova je tato budova dvoupodlažní. V nedávné době byly bývalé prostory kuchyně přestavěny a rekolaudovány jako prodejní plocha a zázemí pro stavebniny. Momentálně se jedná o jednu z nejmodernějších pronajatých ploch v našem areálu. V prvním patře je několik místností o velikosti 10 – 85m2 včetně vlastního sociálního zázemí. Přístup sem je umožněn přes široké schodiště vedoucí z vnitřku areálu a nebo nákladním výtahem s nosností 450kg.

HISTORICKÝ ÚČEL BUDOVY

Jedná se o tzv. budovu ABCD Video – toto označení vzniklo po dlouhodobém pronájmu společností zabývající se výrobou videokazet. Původně se však jednalo o budovu učiliště a ve spodní části budovy o kuchyni sloužící pro celý podnik. Tento původní účel naznačuje, jak také vypadá dispoziční uspořádání patrové části (učebny).

NÁŠ CÍL

Hlavním cílem je zateplení budovy včetně výměny všech oken a dveří a modernizace sociálního zařízení.

FOTOGALERIE

VOLNÉ PROSTORY

MÍSTNOST Č.m2VYBAVENÍCENA ZA VYBAVENÍCELKOVÁ CENA