O společnosti

O SPOLEČNOSTI

Obchodní společnost SARELLA a.s. vznikla rozdělením odštěpením obchodní společnosti ZT HOLDING a.s. , se sídlem Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17 a přešlo na ni jmění této společnosti , které bylo specifikováno v Projektu rozdělení společnosti. Jedná se především o výrobní areál Mělník na adrese Na Průhoně 3412, 276 01 Mělník.

Společnost SARELLA a.s. ( IČ:  052 07 487) bylo zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21700 dne 1.7.2016. Její základní kapitál činí 3 879 800,- Kč a byl zcela splacen. Společnost je plátem DPH a sídlí na adrese Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17.

HISTORIE

Výstavba komerčního areálu Na Průhoně byla zahájena v roce 1980. Jednalo se o stavbu nové Strojní a traktorové stanice, původně situované na jižním okraji města Mělník. Nový areál, obsahující výrobní monoblok, administrativní budovu, čerpací stanici, učiliště a další doplňující stavby byl uveden do zkušebního provozu v roce 1985 a zkolaudován v roce 1988.

Hlavní činností byla výroba zemědělských strojů, jejich opravy a dále byly zajišťovány různé služby pro zemědělská družstva a státní statky.

V roce 1993 se areál stal součástí akciové společnosti Zemědělská technika a.s., později přejmenované na ZT HOLDING a.s. V prvních letech zde probíhala výroba zejména pro automobilový průmysl, později docházelo k útlumu těchto aktivit a areál byl postupně pronajímán.

SOUČASTNOST AREÁLU

Průmyslový areál Na Průhoně vlastní akciová společnost SARELLA a.s.. Pokračuje v pronájmu nebytových prostor, v areálu pronajímá 800 m2 kanceláří, 6 000 m2 skladových ploch a 4 000 m2 výrobních ploch.

Areál prošel v roce 2015 a 2016 rekonstrukcí a postupně se z něho stává moderní průmyslový objekt s nepřetržitou ostrahou a dobře fungujícím zázemím. Jeho poloha nedaleko centra Mělníka umožňuje snadnou dostupnost. Předností je i nedaleký přístav, železniční trať a také hlavní silnice vedoucí na Českou Lípu. Do budoucna se obslužnost areálu ještě zlepší, neboť v těsné blízkosti areálu povede plánovaný silniční obchvat města Mělník.

Našim cílem je postupná modernizace a zatraktivnění areálu pro široké okolí zájemců, hledajících vhodné prostory pro své podnikatelské aktivity.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.