Novinky
VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI K 31.12.2016

VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI K 31.12.2016

  • Výnosy celkem
10 943 tis. Kč
  • Náklady celkem
11 359 tis. Kč
  • Hospodářský výsledek
-416 tis. Kč
  • Aktiva celkem
46 021 tis. Kč
  • Vlastní kapitál
35 165 tis. Kč
  • Počet pracovníků
5 osob