Novinky
INFORMACE O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

VALNÁ HROMADA OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI SARELLA A.S. PROBĚHNE DNE 24.4. 2017 V 9,00 HOD. V SÍDLE SPOLEČNOSTI S PROGRAMEM

  • Zahájení
  • Volba orgánů halné hromady
  • Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
  • Zpráva představenstva ke konečné účetní závěrce k 31.12.2016 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
  • Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
  • Schválení odměn členů statutárních orgánů a obchodního vedení společnosti
  • Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
  • Závěr valné hromady