Výrobní hala II

AKTUÁLNÍ STAV

Jedná se z velké části o jednopodlažní budovu a čtyři velké kanceláře umístěné v patře.  Momentálně je celá hala dlouhodobě pronajata jednomu nájemci zabývajícímu se strojní výrobou. Do haly bylo instalování zařízení na odtah kouřových zplodin ze sváření a vybudovaná nová a moderní denní místnost sloužící jako kuchyňka a jídelna včetně veškerého vybavení,  podléhající pravidelným hygienickým kontrolám. Také byly opraveny a zmodernizovány  toalety v přízemí i patře a vybudovány nové sprchy s vlastním zdrojem teplé vody.

HISTORICKÝ ÚČEL BUDOVY

Tato budova byla vybudována až následně a byla využívána jako sklad materiálu a přípravná hala k montáži.

NÁŠ CÍL

Pokračovat v postupném vylepšování pracovního prostředí průmyslové haly.

FOTOGALERIE

VOLNÉ PROSTORY

Obsazeno