Výrobní hala I

AKTUÁLNÍ STAV

Nyní je 90% výrobní haly zrekolaudováno na sklad stavebního materiálu a ostatní vedlejší provozy jsou pronajaty jiným nájemcům. Při rekolaudaci bylo dosaženo maximálního využití skladové plochy s ohledem na bezpečnost a efektivnost dispozičního uspořádání haly. Byly instalovány moderní bezpečnostní prvky jako protipožární roletová vrat a dveře, systém EPS a vybudována nová požární nádrž určená pro celý areál. Hala i ostatní provozy jsou vytápěny  a k dispozici jsou i společné šatny a sprchy, které byly před nedávnem opraveny. V celé budově je několik sociálních zařízení, které také prošly rozsáhlou opravou či modernizací.

HISTORICKÝ ÚČEL BUDOVY

Jedná se z části o dvoupodlažní budovu s kompletním zázemím pro veškerý personál dřívějšího podniku. Nechybělo zde sociální zázemí, šatny, sprchy, kanceláře pro vedoucí směn, několik prostor pro vedlejší provozy, ale především velká výrobní hala sloužící ke zpracování hutního materiálu a montáži zemědělské techniky. Hala o výměře 3200m2 je i nadále vybavena třemi plně funkčními mostovými jeřáby.

NÁŠ CÍL

Hlavním cílem je udržování skladové haly v provozuschopném stavu s občasnými opravami včetně dodržování předepsaných revizí nového požárního zabezpečení. Dále plánujeme výměnu a zateplování všech vrat do jednotlivých provozů.

FOTOGALERIE

VOLNÉ PROSTORY

PROSTORm2VYBAVENÍCANA ZA VYBAVENÍCELKOVÁ CENA