Administrativní budova

AKTUÁLNÍ STAV

Jedná se o dvoupodlažní budovu. V rámci přízemí se nachází u hlavního vchodu vrátnice s 24hodinovým provozem. Dále je zde několik menších kanceláří včetně zázemí pro celou administrativní budovu a prodej ložisek.
V patře je 20 kanceláří  o velikosti 16 – 50m2 vhodných k pronájmu. Dále se zde nachází společná zmodernizovaná kuchyňka. V obou patrech jsou nově vybudovaná sociální zázemí pro nájemce.

HISTORICKÝ ÚČEL BUDOVY

Jednalo se o kancelářské zázemí pro celý výrobní areál s jídelnou a kuchyní.

NÁŠ CÍL

V administrativní budově postupně dochází ke zlepšení komfortu pro všechny naše stávající i budoucí nájemce. To se nám částečně podařilo v roce 2017, kdy proběhla oprava parkovací plochy využitím zámkové dlažby, rekonstrukcí  vrátnice včetně a modernizace kamerového systému celého areálu.

Dále následovala oprava opláštění budovy se zateplením a výměna stávajících ocelových oken za nová plastová okna. Tím se nám podařilo výrazně snížit hluk z ulice a zvýšit tepelnou hospodárnost celé budovy.  Proběhla úplná rekonstrukce veškerých kancelářských i společných ploch a to zejména novou elektroinstalací, kabelovými rozvody internetu do každé kanceláře, opravami stropů, podlah i stěn včetně nového kamerového systému. Všechny tyto úpravy byly provedeny v roce 2020 – 2021. Díky modernímu designu, zvýšení energetické hospodárnosti, komfortu a úrovně zabezpečení se dnes jedná o atraktivní kancelářské prostory.

FOTOGALERIE

VOLNÉ PROSTORY

KANCELÁŘ Č.m2VYBAVENÍCENA ZA VYBAVENÍCELKOVÁ CENAFOTOGRAFIE
28277 763,- Kč / měsíc
29 do pronájmu pouze s kanceláří č. 3035--10 063,- Kč / měsíc
30 do pronájmu pouze s kanceláří č. 2915--4 313,- Kč / měsíc
4317--4 888,- Kč / měsíc
323510 063,- Kč / měsíc
39174 888,- Kč / měsíc